Projektová činnost je zpracovávána v oblasti statiky konstrukcí pozemních staveb, půdních vestaveb, technologických komponentů (výtahy, GSM) a dále je činnost orientována na průzkumy a diagnostiku staveb. Projektová činnost je orientována na efektivní zpracování zakázek s koordinací všech vstupních faktorů, tj. požadavky na kvalitu řešených konstrukcí s ohledem na jejich ekonomiku a jejich provádění.

Při zpracování zakázek je kladen důraz na širokou komunikaci se všemi dotčenými profesemi v zájmu optimálního zpracování projektu jako celku. Ke zpracování zakázek je plně využíván moderní výpočetní a grafický software.

.

.

Aktuální časovou vytíženost při zpracovávání projektů sledujte prosím v sekci "AKTUALITY"